Home page

The success of most projects largely depends on how they are managed. Some projects fail to meet their objectives because of the lack of a dedicated and capable person or team to manage the key and critical aspects, like cost, time, quality, stakeholder expectations, and even safety. Project management plays a key part in successful project delivery. PM Link Pte Ltd was formed in 2001 in response to the growing need of clients for independent project management in Singapore. PM Link has benefited from its roots in the Singapore Public Works Department days. It has managed many large and complex projects like the Tan Tock Seng and Changi General Hospitals and the Nanyang and Temasek Polytechnics. We believe that Project Management is more than coordinating and checking or auditing on consultants’ work. We add value to our clients and the whole delivery process – exercising dedication and leadership, decisive actions, strategic planning, integrative communication, and attention to details but yet not lose sight of the project vision. We provide you a single point of contact and responsibility in project management that is characterized by close stakeholder consultation and dedicated leadership throughout the project implementation. While we are independent, we believe in working hand in hand with you, understanding your needs and aspirations and bringing value through our service and achieving value outcomes along the process. This will allow you to concentrate on your own core business. Our Project Managers are well trained. They are of varied discipline background and have the necessary qualifications, expertise and experience. Our people, armed with our well honed PM systems, will understand your needs and deliver the benefits that you are looking for. We welcome you to learn more about us and our services.

Back to top

大多数成功的建筑项目很大程度上依赖于它们如何被管理。一些项目因为缺少专业和有能力的人或团队管理主要和关键问题,而未能达到他们的目标,这包括成本、进度、质量、利益关系方的期望、甚至是安全。项目管理在项目成功移交中扮演着一个重要的角色。

为了响应新加坡业主对独立项目管理不断增长的需求, 新工项目管理有限公司于2001年成立。新工项目管理有限公 司得益于其前身来源于新加坡公共工程局,管理过许多大型、复杂的项目,如陈笃生医院、樟宜综合医院、南洋理工大学和淡马锡理工学院等。我们坚信管理项目不 仅仅局限于对项目咨询顾问工作的协调、检查及审核。我们还给业主和项目的整个交付过程带来增值——倡导实施奉献精神、领导能力、决策性行动、战略性规划、 整体性信息沟通和关注细节,但不失项目整体愿景。 我们通过在项目执行全过程中与利益关系方的密切沟通和专一的领导机制为您提供一站式的项目管理服务,并为整个项目实施负责。虽然我们是独立的,但我们希望 与您并肩工作,理解您的需求和愿望,并通过我们的服务带来增值,在整个过程中获得有价值的成果。这将让您不用分心而可以更关注于自己的核心业务。 我们的项目经理都受过良好的训练。他们拥有各种学科背景,拥有必要的资质、专业技术和经验。经我们良好磨练过的项目管理体系武装后,他们将带来您所期望的益处。我们欢迎您更深入地了解我们和我们的服务。 本网站其它内容均用英文阐述,对由此带来的不便,我们深表歉意。

Back to top

Sự thành công của hầu hết các dự án phụ thuộc phần lớn vào việc dự án đó được quản lý như thế nào. Một số dự án không đạt được mục tiêu đặt ra do thiếu người hoặc nhóm làm việc có năng lực để quản lý các mặt then chốt và cấp bách như chi phí, thời gian, chất lượng, các kỳ vọng của cổ đông, và thậm chí vấn đề an toàn. Quản lý dự án đóng vai trò then chốt trong việc bàn giao xuất sắc dự án. Công ty TNHH PM Link được thành lập vào năm 2001 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các chủ đầu tư về dịch vụ quản lý dự án độc lập ở Singapore. PM Link đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ những năm trực thuộc Cục các Công trình Công cộng. Công ty đã quản lý nhiều dự án lớn và phức tạp như các Bệnh Viện Đa Khoa Changi và Tan Tock Seng và các trường Bách khoa Temasek và Nanyang. Chúng tôi tin rằng Quản lý Dự án không chỉ là điều phối và kiểm tra hoặc kiểm toán công việc của các bên tư vấn. Chúng tôi đem lại giá trị gia tăng cho các chủ đầu tư và toàn bộ quá trình sản xuất – cống hiến cho công việc, thực hiện vai trò lãnh đạo, hành động quyết đoán, lên kế hoạch chiến lược, giao tiếp có hệ thống, và lưu ý đến các chi tiết nhưng không mất kiểm soát về tầm nhìn dự án. Chúng tôi đem đến cho bạn một điểm liên lạc duy nhất và trách nhiệm trong việc quản lý dự án mà đặc trưng là việc tư vấn kỹ lưỡng cho các cổ đông, và sự lãnh đạo tận tình xuyên suốt quá trình thực hiện dự án. Trong khi chúng tôi đứng độc lập, chúng tôi tin vào việc làm việc tay trong tay với bạn, hiểu các yêu cầu và nguyện vọng của bạn và mang lại giá trị thông qua các dịch vụ của chúng tôi và đạt được các kết quả tốt theo tiến trình dự án. Điều này sẽ cho phép các bạn tập trung vào công việc chính của các bạn. Các Quản lý Dự án của chúng tôi được đào tạo tốt. Họ đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau và có bằng cấp, chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết. Người của chúng tôi, được trang bị hệ thống QLDA đã được mài giũa của chúng tôi, sẽ mang đến các lợi ích mà bạn đang tìm kiếm. Chúng tôi xin mời bạn tìm hiểu thêm về chúng tôi và dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã vào thăm trang thông tin của chúng tôi. Trang thông tin bằng Tiếng Việt của chúng tôi đang trong quá trình xây dựng, các phần nội dung còn lại được viết bằng tiếng Anh. Mong bạn thông cảm. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Back to top

نرحب بكم في صفحة الويب PML

 

نجاح معظم المشاريع التي تعتمد إلى حد كبير على الطريقة التي تدار بها. بعض المشاريع تفشل في تحقيق أهدافها بسبب عدم وجود المخلصين وتفتقد لشخص أو فريق لإدارة الجوانب الرئيسية والحاسمة ، مثل التكلفة والوقت ، والجودة ، وتوقعات أصحاب الشأن ، بل وحتى السلامة. تلعب إدارة المشاريع دورا رئيسيا في نجاح تنفيذ المشاريع.

 

Link Pte PM المحدودة تأسست في عام 2001 استجابة للحاجة المتزايدة من العملاء المستقلين لإدارة المشاريع في سنغافورة. استفادت وزارة الأشغال العامة من جذور PM Link في سنغافورة. فقد تمكن العديد من المشاريع الكبيرة والمعقدة مثل تان توك سينغ وتشانجى للمستشفيات العامة ونانيانج وتيماسيك للفنون التطبيقية. ونحن نعتقد أن إدارة المشروع أكثر من مجرد التنسيق والتدقيق أو المراجعة على عمل الخبراء الاستشاريين. فنحن نضيف قيمة لعملائنا ولمراحل العملية برمتها — من تفان وممارسة القيادة ، واتخاذ إجراءات حاسمة ، والتخطيط الاستراتيجي ، والاتصالات المتكاملة ، والانتباه إلى التفاصيل ولكن لا تغيب عن بالنا دائما رؤية المشروع.

 

نحن نقدم لكم نقطة اتصال ومرجعية واحدة، وكذلك المسؤولية في إدارة المشاريع التي تتميز بالاتصال الوثيق والتشاور فيما بين أصحاب المصلحة والقيادة المخلصة طوال تنفيذ المشروع. برغم أننا جهة مستقلة ، فإننا نعتقد في العمل جنبا إلى جنب معكم ، فهم احتياجاتكم وتطلعاتكم ، وتحقيق القيمة من خلال الخدمات وتحقيق نتائج على قيمة عملية. هذا سيسمح لك التركيز على الأعمال الأساسية الخاصة بك.

 

مدراء المشاريع لدينا مدربون جيدا. هم من خلفيات متنوعة تتسم بالانضباط والمؤهلات اللازمة والخبرة والتجربة. موظفونا ، مسلحون بشكل جيد بطريقة وأسلوب عملنا في PM ، مما سيجلب الفوائد التي تريدها. نرحب بكم لمعرفة المزيد عن خدماتنا.

 

شكرا لكم لاتخاذ لنا مصلحة في صفحة ويب. يرجى ملاحظة أن ما تبقى من الموقع باللغة الإنجليزية. ونحن نأسف لأي إزعاج قد يسببه.

لأي إزعاج قد يسببه.

Back to top

Comments are closed.